Phong thủy toàn cảnh

Phong thủy cho nhà hướng Nam Phong thủy cho nhà hướng Nam
Theo quan niệm người xưa để lại “Nhà hướng Nam, không làm cũng có ăn” hay “lấy vợ hiền hòa, làm nhà hướng Nam”